Výstavy

PAUSER je jeden ze zajímavých českých graffiti umělců a spoluzakladatel projektu Graffiti-walls.com. Jeho první experimenty s graffiti sahají do roku 1996, kdy byl byl ještě na základní škole. Expresivní linky a barvy v Pauserových dílech evokují groovy a funky atmosféru jemu vlastní. Zde je video edit z návštěvy jeho studia.

Zanedlouho můžete navštívít pop up výstavu, kde Pauser vystavuje společně s Pianem 33

11130142_10203932638251821_2817168091132040578_n

paus

Dne 7.4.2015 v pražské NoD Roxy galerii se koná v 19:00 hodin vernisáž trochu syrovější formy fotografie a video artu. Výstava můžete navštívit do 3.5. 2015.

Umění, které prohlašujeme za v jistém ohledu „RAW“ – tedy syrové – je uměním aktuálním, které přes všechnu masáž, nebo právě pro všechnu tu masáž moderními technologiemi a dočasnými trendy, na své materiální stránce příliš nelpí. Vychází z prostředí přehlceného vizuálním smogem a propůjčuje si k jeho prezentaci mnohdy právě jazyk tomuto smogu příslušející.

 

Umělci: Jakub Adamec, Lenka Balounová, Ondřej Batoušek, Ondřej Brody, Andrew Hauner, Miriama Kardošová, Klára Kleinerová, Jan Kratochvíla, Filip Krug, Petr Mentberger, Yan Renelt, Martina Růžičková, Anastasia Serdyuk, Dalibor Vybíral, Tomáš Werner, Jana Zimčíková,

Kurátoři: Klára Burianová a Ján Gajdušek

 

11110573_984891501520872_3854416363142713077_o

0 681

Francouzký graffiti umělec RISOTE zve na a vernisáž a svou sólovou výstavu, “CAT” která se konná v Galerie Le Pari(s) Urbain v Paříži. (51 Rue de L’Echiquier, Paris 75010, Metro: Bonne Nouvelle – leparisurbain.com) .Kurátoři výstavy jsou Amine Bouziane & Boris Belyovski.

Vernisáž začíná 21.února v 17 hodin a potrvá do 14, března 2015. Tak kdyby jste měli cestu kolem, neváhejte.

Minimálně si však vychutnejte promo video k výstavě:

“Ulice se rychle ukázala pro Risota jako stěžejní médium a graffiti se pro něj stal způsob,  jak se vyjádřit. Rizote objevil sám sebe v různých městských intervencích a v obohacování graffiti, jeho hravého vesmíru ve kterém neplatí žádné omezení. Můžeme to nazvat sensitivním poznáváním a neustálým znovuobjevování životní svobody, kde umělec nechce brát ohled na neustálé příkazy.

Město již není regulované a despotické místo, kde se lidský osud zdá být naprogramován tak, aby v něm pouze žilo a pracovalo. Graffiti se tak stalo pro Risota prostředkem jak město a prostor regenerovat. Stačí totiž udělat dva kroky mimo běžnou určenou trasu, skočit přes zábradlí, nebo vylézt na plot, aby ho mohl pomalovat. Tento proces se Rizote rozhodl převyprávět ve své první výstavě “CAT”. Výstava  je tak věnovaná všem elemetárním prvkům, které jsou s tvorbou graffiti spjaty. Rizota zajímá putování městem za účelem graffiti, jakožto narušením standartu.

Ukazuje také  své interence opakovaně a jak do nich bylo zásaženo v průběhu jejich dočasných životů. Zabývá se různými životními cykly svých graffiti,  ať už jsou například “ztoyené” či “přejeté” jinými autory nebo železniční policií. Podrobuje je zkoušce času a i takové čištění bere jako další tvůrčí proces. Prozkoumává tak jakousi interaktivitu v jeho umění, kterou tímto vyvolá. .Je graffiti tvorba kolektivní, sociální nebo čistě osobní?

Rizote se rozhodl popsat graffiti jako zkušenost na hraně. Zaměřuje se na hledání, dobrodružství a zkušenost s životem ve měste, kde dělat graffiti je jakýsi podivný a zvláštní způsob, jak zažít svobodu. Snaží se tak navodit diskuzi na téma konzumu a komodifikace, co je standardní a co zakázané,  jaké jsou limity a co už přestupek proti zákonu.”

Risote "Cat"

 

 

 

controversyparis.com/

graffitiartmagazine.com/

val-dan.com/

facebook.com/brooklynbreweryfrance

zdroj: thegrifters.org

0 709

Dnes nás zaujaly bronzové sošky The dicktators, které má na svědomí sochařka MgA. Barbora Maštrlová.
Někdejší studentka ateliéru sochařství u Kurta Gebauera na pražské UMPRUM  dává světu jasné poselství. Momentálně můžete navštívit její výstavu “Ženy, když pláčou, vlhnou” v Art Salonu S
v Tančícím dome na Jiráskově náměstí 80 v Praze. Výstava trvá od 8. ledna do 1.března.

10922766_10152677179190852_5723652404427504086_o

 

1781725_912957998715867_7494647465781151663_o

K výstavě: 

Galerie Art Salon S Tančící dům představí první samostatnou výstavu umělkyně Barbory Maštrlové (1985) od roku 2009. Koncepce výstavy s názvem „Ženy, když pláčou, vlhnou” obsahuje multimediální mix děl, na kterých autorka pracovala v průběhu posledních tří let. Její práce se zabývají ženstvím, sexualitou a časem. 
Tato základní témata rozpracovává Barbora Maštrlová v jednotlivých dílech způsobem, který je pro ni typický. „Většinou jde o to, abych vhodným médiem vyjádřila informaci redukovanou na čistou esenci. Z té lze pak rozplétat mnohovrstevnatější obsah, často odkazující k širším kulturním a popkulturním souvislostem,“ popisuje autorka. Takto vznikly práce, které fungují samy o sobě, ale jejichž vzájemná souhra umožňuje divákovi se ponořit ještě̌ hlouběji do děje. V celku výstavy jsou nejčastěji patrné motivy ženských orgánů a vlasů, které určují hlavní linie koncepce. Ta je doplněná o odkazy a úvahy na témata přidružená, jako je sexualita a moc, romantika (v pokleslém i nepokleslém významu slova) a smrt, reprodukce a nesmrtelnost. To vše dohromady dává příležitost prozkoumat zmíněné jevy více z blízka a v širším kontextu uceleného, nepopisného příběhu.

Kurátorka výstavy: Helena Sequens


English / About exhibition

We cordially invite you to the exhibition “Crying women get wet” by artist Barbora Maštrlová in the Dancing House. 

The Art Salon S Gallery in the Dancing House will launch first solo exhibition of the artist Barbora Maštrlová (1985) since 2009. The conception of the exhibition called “Crying women get wet” contains a multimedia mix of artworks, created by the artist during the last three years. The main themes of her work is womanhood, sexuality and time. 
Barbora Maštrlová treats these elementary topics in her own way. “Usually the point is to use the right media to express the information reduced to pure essence. Then it is possible to unravel multilayered content, often refering to cultural and popcultural context,” describes the author. These created artworks can be displayed on their own but together they allow the visitors a deeper understanding. The most noticeable motifs that determine the whole conception are female organs and hair. Plus there are referances and reflexions about associated topics like sexuality and power, romance (in both positive and negative meanings of word) and death, reproduction and immortality. This all together creates an opportunity to explore these themes more closely and in the context of integrated and undescriptive story.

Curator of Exhibition: Helena Sequens

10929017_10152677265180852_5798894666413070136_n

Facebook event: https://www.facebook.com/events/622745744514181/?ref_newsfeed_story_type=regular

Web: mastrlova.com

 

VÝBĚR Z NOVINEK

0 778
První květnový víkend vás zveme do Brna, kde bude opět o zábavu postaráno... - Den začne graffiti jamem pod taktovou Pantograff art store. Bližší info k...